Hlavní menu

Informace

Stránky

Taneční skupina DREAM

Odkazy

Obecné informace

Obecné Informace o přehlídce Schody

Přehlídka vznikla za účelem podpory převážně volnočasových aktivit. Díky zajímavému a netradičnímu setkávání všech volnočasových oblastí a aktivit se nám daří podprorovat zdravé soutěžení mezi vystupujicími, inspiraci pro další činnosti a rozvoj zajímavách nápadů a nabídky spoluprací. Je přístupná všem zájemcům, každý má možnost se přihlásit a předvést, co se naučil, co umí. Avšak přehlídka není jen záležitostí amatérů. Prezentují se na ní i soubory, které již fungují déle a jsou známější, tedy poloprofesionálové, ale i profesionálové. Ti jsou také mnohdy hnacím motorem pro všechny začínající, kteří se chtějí stále zlepšovat. Jelikož se na přehlídce setkávají všichni od amatérů až po profesionály a z různého spektra žánrů, čerpají vystupující od sebe navzájem zajímavé nápady a je to velmi zajímavá podívaná také pro návštěvníky přehlídky. Mnoho souborů a jedinců, kteří se zabývají ve svém volném čase nějakou činností, nemá možnost na jiných akcích své úsilí zúročit. Proto je přehlídka otevřena opravdu všem, ať už je někdo zastřešen nějakou organizací, či kroužkem nebo není, ať je amatér či profesionál.

Tedy ještě jednou, kdo se může přihlásit? Odpověď je jednoduchá, každý, kdo má pocit, že má lidem, co ukázat, že umí něco, co jiní tak lehce nezvládají. Případně ten, kdo má cíl něco nového diváky naučit či představit dovednosti, které třeba podporují zdraví a zdravý životní styl, a v neposlední řadě i ten, který jen chce publikum pobavit. Snažíme se, aby byla přehlídka různorodá a pro všechny zájemce otevřená. Rádi představíme co nejvíce možností trávení volného času, kuriozit, umění, dovedností a aktivit, kterým se lidé věnují, které je baví.

Momentálně jsme jen omezeni tím, že vystoupení musí být prezentovatelné v uzavřeném prostoru kulturního domu. V rámci podpory mladých talentů také zveme zástupce kuturních zařízení a kulturní referenty z okolních měst, aby mohli dění přehlídky bedlivě sledovat a případně si mezi účinkujícími našli ty, které by rádi zařadili do programové skladby ve svém městě nebo na jimi pořádaných akcích.